Karte

Pozivamo Vas da pogledate 2D i 3D karte županija.

UPUTE.
.
2D karte:
Kada otvorite kartu, pričekajte nekoliko sekundi da se ona učita. Svaka karta ima 3 moguća povećanja. Početno povećanje je 2. Da bi kartu vidjeli detaljno, pritisnite na gumbić 3 ili na povećalo + kako bi je uvećali. Veća karta treba više vremena da se učita.
Da bi se pomicali po karti, pritisnite lijevom tipkom miša na kartu, držite i pomaknite miša. U gornjem desnom uglu je umanjena karta. Klikom na nju velika karta će se pomaknuti na lokaciju na koju ste kliknuli.
S desne strane je popis lokacija na karti. One su sortirane po abecedi. Klikom na jednu od tih lokacija karta se pomiče na nju, a sama lokacija je označena crvenim X.
Na dnu su uvijek prikazane još 4 karte koje isto možete pogledati klikom miša.

3D karte:
Kada otvorite kartu, ona prikazuje cijelo područje. S desne strane u tipke za uvećavanje tj. primicanje zemlji/odmicanje od zemlje, promjena nagiba kamere (može biti okomita na zemlju, pod kutem ili skoro vodoravna), zatim kut kamo je kamera okrenuta (8 strana svijeta) te imamo tipke za pomicanje lijevo desno.
Područje po kojem možemo pomicati kameru je ograničeno, a kod najvećeg uvećanja se svodi na 8x8 polja. Pomicanje vršimo klikom na kartu, npr. ako kliknemo lijevo, kamera se pomiće lijevo, ako kliknemo gore, kamera ide naprijed i sl.
3D karte još nisu potpuno završene.
.